Browsing Tag

گوچی

تاریخچه کفش از ابتدا تاکنون

تاریخچه کفش از ابتدا تاکنون تاریخچه کفش به زمانی باز می گردد که انسان ها سعی کردند پوشینه ای برای پاهای خود درست کنند. اما تاریخچه کفش مدرن به صورت امروزی به دهه 1850 میلادی باز می گردد. پیش از این کفش ها کیفیت حال حاضر را نداشتند. کفش های…