تاریخچه کفش کفی قرمز

آیا می‌دانستید کفش کفی قرمز پاشنه‌دار ابتدا برای مردان طراحی شده بود؟

کفش کفی قرمز پاشنه‌دار ابتدا برای مردان بوده است بله کاملاً درست است. کریستین لوبوتین خالق کفش کفی قرمز ادامه دهنده سبکی بود که در سال 1673 از درباره سلطنتی …

آیا می‌دانستید کفش کفی قرمز پاشنه‌دار ابتدا برای مردان طراحی شده بود؟ Read More
کریستین لوبوتین طراح کفش کفی قرمز

کریستین لوبوتین – طراح مشهور کفش با کفی قرمز

چرا کف بعضی کفش‌ها قرمز است؟ کریستین لوبوتین  (Christian Louboutin) یکی از شناخته شده ترین چهره‌های طراحی کفش در جهان است که همه او را به کفش با کفی قرمز او …

کریستین لوبوتین – طراح مشهور کفش با کفی قرمز Read More