Browsing Tag

رنگ کفش

به نظر شما این کفش چه رنگیه

این کفش چه رنگی است، رنگ کفش، خطای دید در رنگ این کفش چه رنگیه ؟ این سوالی است که در فضای مجازی با انتشار تصویر یک کتانی از کاربران پرسیده می شود. بعضی افراد در پاسخ به این چالش اذعان کردند که تصویر کفش مورد نظر را به صورت ترکیبی از رنگ…