ماساژ پا
ماساژ پا

12 تکنیک ماساژ پا و انواع ماساژ دستی یا با دستگاه و یا با ماهی

انواع روش های ماساژ

در این مقاله انواع روش های ماساژ پا را خواهید دید. که عبارتند از: انواع ماساژ دستی ، ماساژ با دستگاه ماساژور برقی و ماساژ پا با ماهی. علاوه بر این موارد شما 12 تکنیک ارزشمند ماساژ پا را خواهید آموخت. تک تک موارد گفته شده در این مقاله از منابع معتبری گرفته شده است که لیست آن در انتهای مقاله آورده شده است.

روش ماساژ دستی – ماساژ پا با دستان خودمان

ماساژ حرفه ای پا یک روش درمانی است، اما همیشه لازم نیست برای درمان به سراغ مراکز تخصصی بروید. از این راهنما برای ماساژ پا استفاده کنید:

 • روی یک صندلی راحت بنشینید. پای چپ خود را خم کرده و به آرامی روی ران راست قرار دهید.
 • مقداری لوسیون یا روغن مالشی در دست خود بریزید. سپس به آرامی به پای خود بمالید و تمام پا را از جمله انگشتان پا، قوس و پاشنه ماساژ دهید.
 • ماساژ را عمیق تر انجام دهید. با انگشتان دست راست خود، پای چپ را مالش دهید. همانگونه که خمیر ورز می دهید پای خود را نیز ورز دهید. همچنین با نگه داشتن پا با دو دست و فشار انگشت عمیق تر انگشت شست روی عضلات فشار بیشتری وارد آورید.
 • با استفاده از دستان خود، انگشتان پا را به آرامی عقب و جلو کرده یا از هم جدا کنید. این امر باعث کشش عضلات پا می شود.
 • همین اعمال را روی پای دیگر تان نیز انجام دهید.

در این رابطه با ماساژ پا پیشنهاد میکنیم مقاله آموزش انواع ماساژ پا برای رفع انواع بیماری ها را نیز مطالعه کنید.

12 تکنیک ماساژ پا

 1. تاباندن و گرم کردن

تاباندن و گرم کردن یکی از راه های شروع ماساژ پا است. برای استفاده از این روش:

 • کف دست ها را در دو طرف پا قرار دهید.
 • در حالی که سمت چپ را به عقب فشار می دهید، به آرامی سمت راست پا را به جلو بکشید.
 • در حالی که سمت راست را به جلو می کشید، سمت چپ پا را به عقب فشار دهید.
 • این حرکت را به صورت چرخشی تکرار کنید و دست تان را از مچ پا تا به سمت انگشتان حرکت دهید.
تاباندن و گرم کردن پا
تاباندن و گرم کردن پا

حرکت پیچشی آرام، به گرم شدن پا برای ماساژ کمک می کند.

 1. ماساژ قوسی

می توانید از ماساژ قوسی برای ماساژ دادن قسمت زیرین پا استفاده کنید. برای استفاده از این روش:

 • بالای پا را در یک دست نگه دارید.
 • با انگشتان دست دیگر، طول قوس پا را ماساژ دهید.
 • این کار را مکرراً از پاشنه پا تا ته انگشت بزرگ انجام دهید.
ماساژ قوسی یا ماساژ قوس کف پا
ماساژ قوسی یا ماساژ قوس کف پا
 1. خم کردن انگشت پا

خم شدن انگشتان پا منجر به انعطاف پذیری پا می شود. برای استفاده از این روش ماساژ پا:

 • با یک دست پاشنه را بگیرید.
 • همه انگشتان پا را همزمان با دست دیگر به عقب و جلو خم کنید.
 • این حرکت را مرتب تکرار کنید، فشار را به آرامی افزایش دهید و انگشتان پا را تا جایی که اجازه می دهد خم کنید.
خم کردن انگشت پا در هنگام ماساژ پا
خم کردن انگشت پا در هنگام ماساژ پا
 1. نشر پا

ماساژ نشر پا منجر به بزرگ شدن طبیعی عرض پا خواهد شد. برای استفاده از این روش ماساژ پا:

 • دو طرف پا را نگه دارید.
 • دو طرف پا را به سمت بیرون بکشید.
 • این حرکت را تکرار کنید، اجازه دهید تا عرض پا باز شود.
ماساژ نشر پا
ماساژ نشر پا
 1. فشار پاشنه

ماساژ دادن پاشنه منجر به رفع تنش در پشت پا خواهد شد. برای استفاده از این روش:

 • بالای پا را در یک دست نگه دارید.
 • پشت پاشنه را در دست دیگر تان بگیرید.
 • پشت پاشنه را چند بار فشار دهید و آزاد کنید.
فشار پاشنه پا
فشار پاشنه پا
 1. مشت و انگشت

مشت و انگشت روشی برای ماساژ پایین پا است. برای استفاده از این روش:

 • پشت پا را با یک دست نگه دارید.
 • از طرف دیگر یک انگشت یا مشت کامل را در پایین پا قرار دهید.
 • با فشار متوسط از انگشت یا مشت برای ورز دادن پایین پا استفاده کنید.
 • این حرکت را تکرار کنید، از پایین پا تا پاشنه پا ماساژ دهید.

 

ماساژ مشت و انگشت
ماساژ مشت و انگشت
 1. ماساژ انگشت شست

ماساژ انگشت شست یکی دیگر از روش های ماساژ پا است که برای قسمت پایین پا انجام می شود، از فواید ماساژ کف پا می توان به آرامش و آسودگی پس از کار طولانی اشاره کرد. برای استفاده از این روش:

 • پا را با یک دست در دو طرف نگه دارید.
 • انگشتان را در بالای پا قرار دهید.
 • انگشتان شست را در زیر پا، روی سطح جلویی کف پا قرار دهید.
 • از انگشتان شست برای مالش استفاده کنید، سعی کنید فشار نه کم و نه زیاد باشد.
 • حرکت از بالا به سمت پایین و حرکت را به سمت پایین با انگشتان شست دنبال کنید.
 • این حرکت را در قوس پا و پاشنه نیز انجام دهید.
 • این ماساژ را تا جایی که لذت بخش باشد ادامه دهید.
ماساژ انگشت شست
ماساژ انگشت شست
 1. ماساژ نقطه ی فشار

فشار دادن نقاط روی گودی پا یکی دیگر از روش های آرامش بخش در ماساژ پا است. برای استفاده از این روش:

 • از یک دست استفاده کنید.
 • از انگشت شست دست دیگر برای فشار دادن و آزاد کردن قسمت بالایی استفاده کنید.
 • با تکرار حرکت فشار، به تدریج از پایین قسمت فرورفتگی پا به بالا حرکت کنید.
 • فشار دادن و رها کردن را از بالا تا پشت پاشنه پا ادامه دهید.
ماساژ نقطه ی فشار در پا
ماساژ نقطه ی فشار در پا
 1. ماساژ آشیل

ماساژ آشیل به کاهش فشار روی تاندون قسمت آشیل پا کمک می کند. برای استفاده از این روش:

 • با یک دست، بین انگشت شست و اشاره، تاندون آشیل را بگیرید.
 • از حرکت آرام به سمت پایین پاشنه استفاده کنید.
 • این کار را چندین بار تکرار کنید.
ماساژ آشیل پا
ماساژ آشیل پا
 1. ماساژ پایین ساق

ماساژ پایین ساق یک روش ساده ماساژ پا است. برای استفاده از آن:

 • با استفاده از هر دو دست، اطراف قوزک را بگیرید.
 • انگشتان را دراز کرده و از آنها برای شکل دادن یک حلقه در اطراف مچ پا برای هر دو طرف استفاده کنید.
 • با استفاده از یک حرکت مداوم دایره ای شکل، انگشتان را در اطراف کنار پا حرکت دهید.
 • انگشتان دستتان را بچرخانید و تا پایین قوزک ماساژ دهید.
 • به فضای بین هر تاندون توجه کنید.
ماساژ پایین ساق پا
ماساژ پایین ساق پا
 1. ماساژ انگشتی یا ماساژ انگشتان پا

ماساژ انگشتی به رفع تنش و گرفتگی انگشتان پا کمک کند. برای استفاده از این روش:

 • پایین پا را با یک دست نگه دارید.
 • با انگشتان یک دست، انگشتان پا را بکشید، بچرخانید و هر انگشت را به آرامی بکشید.
 • از خارج به داخل انگشتان دست را حرکت کنید.
 • چندین بار این عمل را تکرار کنید.
 • بین انگشتان را ماساژ دهید.
ماساژ انگشتی یا ماساژ انگشتان پا
ماساژ انگشتی یا ماساژ انگشتان پا
 1. ماساژ حرکتی نهایی

در انتها می توانید از ماساژ حرکتی نهایی استفاده کنید. برای استفاده از این روش:

 • کف دست ها را در دو طرف پا قرار دهید.
 • در حالی که سمت چپ را به عقب فشار می دهید، به آرامی سمت راست پا را به جلو بکشید.
 • سپس در حالی که سمت راست را به جلو فشار می دهید، سمت چپ پا را به عقب فشار دهید.
 • این حرکت پیچشی را تکرار کنید، دست ها را از مچ پا تا انگشتان پا بکشید.
 • هر بار فشار را کم کنید و دستها را به تدریج از روی پا بلند کنید.
حرکت نهایی در ماساژ پا
حرکت نهایی در ماساژ پا

ماساژ پا با دستگاه

چندین مقاله تحقیقاتی نشان داده اند که روزانه 10 دقیقه ماساژ پا با دستگاه می تواند به طور قابل توجهی باعث تقویت گردش خون در اندام تحتانی گردد. این امر تنها برای افرادی که از بیماری های خاص رنج می برند نیست، بلکه باعث کاهش رگ های واریسی شده و در نتیجه ظاهر پا و ران را بهبود می بخشد. همچنین ماساژ خوب و منظم پا با دستگاه می تواند بر قلب شما نیز اثر مثبتی داشته باشد. ماساژ منظم پا باعث گردش خون بهتر می شود که مطمئنا بر قلب نیز اثر خوبی دارد.

قوس پا به عنوان کمک فنر در نظر گرفته می شود. بدون قوس پا، بافت پای شما خراب می شود و درد پا شما را از نفس می اندازد. استفاده از ماساژور پا، همراه با تمرینات منظم، در شکل دهی به قوس پا کمک می کند. ماساژ پا با دستگاه را امتحان کنید و خودتان متوجه خواهید شد!

برای افرادی که زیاد از پاهای خود استفاده می کنند و آخر شب از درد و ورم پا نمی توانند بخوابند دستگاه ماساژور پا بسیار مفید است. به ویژه برای ورزشکاران، این دستگاه تنها کارش تسکین درد یا کاهش تورم نیست. این دستگاه علاوه بر این ها می تواند در جلوگیری از آسیب های بعدی نیز کمک کند. زمانی که ماساژور پا را با یک ورزش منظم ترکیب کنید، بیشتر متوجه ارزش این دستگاه می شوید. پاهای شما بسیار منعطف تر خواهند شد که در جلوگیری از آسیب های ورزشی بسیار سودمند است.

ماساژ پا با ماهی

پدیکور ماهی که به آن ماساژ پا با ماهی نیز گفته می شود طرفداران زیادی دارد که پاهای خود را در یک وان آب پر از ماهی کوچک به نام Garra rufa فرو می برند چرا که این ماهی ها خود ماساژور هستند. از ماهیGarra rufa به عنوان “ماهی پزشک” نیز نام برده می شود زیرا این ماهی ها پوست مرده موجود در پای انسان را می خورند و باعث می شوند تا پوست جدید تری بر پهنه ی پا رشد کند.

این ماهی بومی خاورمیانه است. از این ماهی برای درمان پزشکی افراد مبتلا به بیماری های پوستی مانند پسوریازیس استفاده می شود. یافته ها تا کنون نشانگر اثر مثبت پدیکور ماهی در درمان پسوریازیس بوده اند.

منبع: health.harvard.edu و cdc.gov و medicalnewstoday.com

این نوشته ارزش چند ستاره را دارد؟ 1ستاره .... 5ستاره
[کل: 0 میانگین: 0]

همچنین ببینید

بهداشت ماشین لباسشویی - کادای

بهداشت ماشین لباسشویی (هرآنچه باید بدانید)

آیا به بهداشت ماشین لباسشویی خود اهمیت می‌دهید؟ در این مقاله به بررسی موضوع بسیار …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *